Bygningsejer har ansvaret for indeklimaet

Ejer du en bygning, er det dit ansvar, at evt. genbrugte materialer i nybyggeri eller ved renovering ikke indeholder miljøfarlige stoffer, der forurener indeklimaet.

Bygningsejer har ansvaret for indeklimaet

 

Lovgrundlaget er: En bebyggelse må ifølge byggelovens § 14 ikke udgøre en fare for ejendommens beboere. Domstolene har tidligere fastslået, at bestemmelsen også finder anvendelse ved forurening af indeklimaet. Indeklimaet er efter byggelovens § 17 den til enhver tid værende bygningsejers ansvar. Tilsvarende krav gælder efter byfornyelseslovens § 75, stk. 3, nr. 5. www.VHGB.dk

Læs også landsretsdom om byggelovens § 14.