EU forslår nye retningslinjer for bygningsgennemgang før nedrivninger

Hvordan går vi bedst frem i EU, når vi skal vurdere bygninger, før de skal rives ned eller renoveres i forhold til genbrug, genanvendelse og byggeaffald? Europa-Kommissionen har et bud på det og samlede i den anledning repræsentanter fra industrien, brancheorganisationer og andre relevante aktører til en workshop i Bruxelles. 
Forslaget til de fælles retningslinjer er en del af Europa-Kommissionens pakke om cirkulær økonomi, og målet er at øge graden af genbrug i byggesektoren samt at opbygge tillid til genbrugsmaterialer.

Før vi river ned: Nyt EU forslag

 

Kommissionen foreslår en opdeling i en obligatorisk og en frivillig del af en bygningsgennemgang før nedrivning. Eksempelvis skal det være frivilligt at komme med anbefalinger til affaldshåndtering. Blandt de vigtigste forslag til den obligatoriske del af gennemgangen før nedrivning er: 

  • historisk gennemgang af bygningen
  • gennemgang på stedet inkl. prøvetagning af udvalgte materialer
  • opgørelse af inventar samt affaldsfraktioner, herunder klassificering af affaldsfraktioner 
  • afrapportering (fx til bygherren og myndigheder)

For at sikre sporbarhed og ikke mindst en høj grad af troværdighed forslår Kommissionen, at arbejdet gennemføres af en uvildighed auditør med de fornødne kompetencer.

Projektet forventes at blive færdigbehandlet og afrapporteret i år. Retningslinjerne for en bygningsgennemgang før nedrivning skal bidrage til at opfylde EU 2020 målet om 70 % genbrug af affald fra byggeri og nedrivning.