Vær opmærksom på indhold i genbrugte byggematerialer

Flere og flere boligejere anvender brugte byggematerialer til deres private byggeprojekter. Men selvom genbrug generelt er godt, kan der være en risiko for, at brugte byggevarer indeholder stoffer med skade-lige virkninger på mennesker og miljø, oplyser Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB).

Vær opmærksom på indhold i genbrugte byggematerialer

 

Det er populært at spare på både ressourcer og penge, når boligejerne bygger om og bygger til. Gamle vin­duer, døre, gulve og el-artikler kan med få klik erhverves til en god pris. Det kom frem i DR1's magasin Penge den 7. december. (Se udsendelsen her.)

Det er bare ikke sikkert, at det også er en god forretning for sundhed og miljø. De brugte byggematerialer kan nemlig indeholde uønskede stoffer som fx PCB og asbest.

Centerleder i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) Anke Oberender siger: 

”At udnytte allerede producerede byggematerialer giver absolut god mening og er i tråd med den bæredyg­tige tankegang. Men der kan være miljøfarlige stoffer i de brugte materialer. Derfor er det vigtigt at tjekke efter, inden man køber materialerne. Fx ved at se på, hvilken type byggevare der er tale om, og hvornår den er blevet produceret bl.a. – men ikke kun – ved at spørge hos sælgeren.”

PCB i vinduer
Hvis man eksempelvis køber brugte vinduer fra perioden 1950-1977, er der risiko for PCB i termorudernes kantforsegling og i fugen omkring vindueskarmen. PCB er mistænkt for at være kræftfremkaldende og afdam­per til indeklimaet og ophobes i naturen. Brugte byggematerialer med PCB skal derfor sorteres fra andet affald og derefter håndteres korrekt – enten som forurenet eller farligt affald, alt efter hvor meget PCB byg­gematerialerne indeholder.

Også risiko for bl.a. bly og asbest
Andre eksempler på stoffer, som kan findes i de gamle materialer, er bly og asbest. Bly er giftigt for vand og jordorganismer og ophobes i naturen og i mennesker. Det kan være et problem i ældre maling, og derfor skal man træffe en række forholdsregler ved afrensning af blyholdig maling. Asbestholdige byggematerialer skal altid frasorteres, da asbest er kræftfremkaldende og anses som farligt affald. For en oversigt over mulige miljøfarlige stoffer, se http://vhgb.dk/byggeaffald/miljoefarlige-stoffer.

Husk bygningsreglementet
Centerleder Anke Oberender gør opmærksom på, at det i øvrigt ikke kun er miljø- og helbredshensyn, der spiller ind i forhold til gamle byggematerialer. Brugte byggematerialer, der anvendes i nye eller eksisterende bygninger, skal overholde alle de samme krav som nye byggevarer. Fx skal bygningsreglementets krav om energieffektive vinduer overholdes, selvom man bruger gamle vinduer.

I to nye vejledninger giver Trafik- og Byggestyrelsen overblik over krav til byggevarer, der fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i Danmark. Find vejledningerne her: http://byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare/0/23 

Få gratis hjælp hos videncenter
På VHGB.dk kan man finde hjælp til at få et overblik. Er du i tvivl, kan du tage kontakt til VHGB’s telefontjene­ste på tlf. 72 20 29 30 og få svar på dine spørgsmål.