Kun til kommuner: Kom til dialogmøde

VCØB og Miljøstyrelsen inviterer til dialogdag om videndeling og praksis for byggeaffald. Det er den 28. marts 2019.

Kun til kommuner: Kom til dialogmøde


Tid og sted: kl. 10:30 – 15:45, 28. marts 2019, Miljøstyrelsen, Englandsvej 25, 5000 Odense

Klik her for at gå til tilmelding

Pris: 750 kr. per deltagere

VCØB gennemførte i 2018 en spørgeundersøgelse blandt kommunerne om deres brug af grænseværdier for byggeaffald. Undersøgelsen viser, at der på en række punkter er en relativt uens praksis i kommunerne for at håndtere byggeaffald. Den dokumenterer desuden, at byggeaffald er et komplekst område, som kommunerne oplever som vanskeligt at håndtere, og at der er en vis tvivl om lovhjemmel.

Med afsæt i undersøgelsens resultater og dialog i branchen i øvrigt inviterer VCØB og MST til dialogdag om byggeaffald. I løbet af dagen vil nogle aktuelle initiativer blive præsenteret, og det vil blive diskuteret, hvor behovene for udvikling på området ligger.

Dagen vil byde på:

  • Orientering om resultater fra VCØB’s spørgeundersøgelse,
  • Orientering fra Miljøstyrelsen om igangværende indsatser
  • Oplæg om relevante initiativer og indsatser blandt kommunerne
  • Mulighed for at netværke og erfaringsudveksle

Udkast til program:  

10:30 Registrering

10:40 – 10:45 Velkomst og program for dagen v/VCØB

10:45 Velkomst v/Sonja Canger, kontorchef cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen

10:55 Nedriverbranchens syn på praksis for håndtering af byggeaffald v/nedriver

11:20 VCØB’s erfaringer – brancheundersøgelse og spørgeundersøgelse hos kommunerne v/VCØB

11:45 – 12:35 FROKOST

12:35 Er der behov for forskellig praksis i kommunerne? v/kommune

13:00 Hvad er barriererne for videndeling på tværs af kommunerne? v/ Anders Christiansen, Kommunernes Landsforening

13:25 Nye værktøjer til branchen og igangværende initiativer v/Charlotte Moosdorf, funktionsleder, Miljøstyrelsen

13:50 Et kommunalt forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald v/Styregruppe og koordineringsgruppe for arbejdet Bettine Osmark, Greve Kommune

14:15 – 14:30 PAUSE

14:30 Workshop – gruppearbejde og opsamling i plenum:

  • Er tiltag som Miljøstyrelsens Vejledningen, Sjællandsnetværk og VCØB’s vejledninger og værktøjer tilstrækkelige til at løse udfordringerne?
  • Hvad skal der evt. ellers til, og hvordan kan VCØB understøtte kommunerne?

 15:30 Opsummering

 15.45 Slut