Bliv bedre til bæredygtighed – nyt materiale

For at bygge mere bæredygtigt er det vigtigt at kunne stille de rette spørgsmål til kunder og leverandører, forstå de processer, man skal bidrage til, og finde svar. Denne guide hjælper de udførende aktører i byggebranchen med at gøre netop det – uanset om det er den mindre håndværksvirksomhed eller den større entreprenør.

Du får viden om en række værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig til at blive bedre til de mange forskellige aspekter af bæredygtighed, både når du bygger nyt og renoverer. Formålet er at klæde dig og din virksomhed på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og at gøre dig klar til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Materialet er også velegnet til undervisning.

Materialet 'Bliv bedre til bæredygtighed' omfatter fire dele:

  1. En guide, som introducerer bæredygtighedsbegrebet generelt og under fem overordnede principper. Guidens primære fokus er materialer, energi og indeklima. Download Bliv bedre til bæredygtighed – guide.

  2. Et casehæfte med to eksempler på bæredygtigt byggeri. Herunder hvilke tiltag som har bidraget til bæredygtigheden, og hvilke dilemmaer der er opstået undervejs. Download Bliv bedre til bæredygtighed – casehæfte.

  3. Undervisningsmateriale, som er målrettet erhvervsuddannelser, erhvervsakademier og universiteter, hvor teori og praksis blandes. Download undervisningsmateriale inkl. noter - Powerpoint.

  4. Supplerende undervisningsmateriale med relevante danske kilder og litteratur om bæredygtighed. Download Gode kilder til bæredygtighed - PowerPoint.