Nyt kursus til byggesagsbehandlere

Kommunernes byggesagsbehandlere vil møde nye udfordringer, når de skal behandle projekter med genanvendte eller genbrugte byggevarer. 

Som et skridt på vejen til at etablere fælles viden og praksis om byggetilladelser til bæredygtigt byggeri har VCØB taget initiativ til i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) at udvikle et nyt kursus til kommunale byggesagsbehandlere.

Formålet er at stille skarpt på, hvilke miljøproblemer der kan være forbundet med at genbruge og genanvende byggematerialer, og hvordan det kan gøres i nybyggeri. Der vil også blive set nærmere på, hvilke konkrete dokumentationskrav der er for genbrugsmaterialer, og hvilke konkrete krav forskellige faktiske bæredygtige boligbyggerier har skullet leve op til for at opnå byggetilladelse. 

Kurset vil blive afholdt den 10.11.2020 i Herlev. Tilmeld dig her: https://www.cok.dk/kursus-byggesagsbehandlere-byggetilladelser-baeredygtigt-byggeri