Nyheder

 • Kom til ERFA-møder, og få indflydelse på vejledninger om byggeaffald


  Deltag i erfa-gruppemøder i april om fire nye vejledninger om, hvordan man håndterer byggeaffald - kom og giv dit input! Der er grupper for både rådgivere, entreprenører/håndværkere, bygherrer og kommunale affaldskonsulenter/miljømedarbejdere. Læs mere om indhold, tid og sted.

 • Stor interesse for ny bekendtgørelse


  Ca. 80 deltagere, heriblandt VHGB, var med, da to DAKOFA netværk holdt møde om den nye Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. En række tekniske forhold blev diskuteret bl.a. anmeldelse, prøvetagning og analyse.

 • Nye forslag til mere genanvendelse af byggeaffald


  Europa-Parlamentet er netop kommet med nye forslag for bl.a. byggeaffald til at fremme den cirkulære økonomi.

 • Partnerskab vil skabe nye standarder for genanvendelse


  Bygninger skal da bygges af affald: Klyngeorganisationen CLEAN vil med et nyt partnerskab skabe nye standarder for genanvendelse af byggeaffald.

 • Kom til konference om bygge- og anlægsaffald den 28. marts 2017


  På konferencen 'Når genbrug og genanvendelse lykkes' sætter DAKOFA og VHGB den 28. marts fokus på succeshistorierne om genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

 • Nu har Danmark en grænseværdi for PCB i byggeaffald


  Miljøstyrelsen har i dag publiceret den længe ventede restproduktbekendtgørelse, der nu omfatter en grænseværdi for PCB i byggeaffald. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

 • Skab overblik, før du genanvender


  På VHGB.dk kan du nu overblik over forskellige materialefraktioner – træ, beton osv. – og hvad du skal være opmærksom på, når de forskellige materialer skal genbruges eller genanvendes. Der ligger også en stor videnbank med links til rapporter og mere viden om fraktionerne.

 • Nyt undervisningsmateriale om byggeaffald


  I en ny e-bog sætter Via University spot på emnet miljøskadelige stoffer og genanvendelse af byggematerialer. Den er til brug på byggeriets grunduddannelser og til videre- og efteruddannelse. VHGB har medvirket til kvalitetssikring af bogen.

 • Kend din byggevare!


  I to nye vejledninger giver Trafik- og Byggestyrelsen overblik over krav til byggevarer – også de genbrugte. Styrelsen understreger, at man for at undgå risiko for miljøfarlige stoffer skal sikre sig, at genbrugte og genanvendte byggematerialer ikke er forurenede.

 • Nyt partnerskab om affald & bæredygtighed


  Et nyt Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri og Affaldsforebyggelse skal gøre det lettere for byggebranchen at agere bæredygtigt. Miljøstyrelsen skød partnerskabet i gang tidligere på måneden og bød velkommen til ca. 50 aktører fra branchen – herunder VHGB