Nyheder

 • DR Penge sætter fokus på byggegenbrug


  I magasinet Penge den 7. december satte DR1 fokus på danskerne stigende genbrug af byggematerialer. I den forbindelse gør VHGB opmærksom på, at der kan være miljøfarlige stoffer i de gamle byggematerialer. Er du i tvivl, så kontakt VHGB på tlf. 72 20 29 30.

 • Vær opmærksom på indhold i genbrugte byggematerialer


  Flere og flere boligejere anvender brugte byggematerialer til deres private byggeprojekter. Men selvom genbrug generelt er godt, kan der være en risiko for, at brugte byggevarer indeholder stoffer med skade-lige virkninger på mennesker og miljø, oplyser Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB).

 • Gå-hjem-møde i Halsnæs Kommune om byggeaffald


  Halsnæs Kommune holder den 29. november et gå-hjem-møde for bygge- og anlægsbranchen i kommunen. Emnet er: Hvordan skal bygge- og anlægsaffald håndteres? Og hvor kan du få hjælp? Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) deltager og fortæller både om cirkulær økonomi og den vejledning og hjælp, byggebranchen kan få hos VHGB. Det foregår på genbrugsstationen i Frederiksværk.

 • Landbruget har også masser af byggeaffald


  Landbruget er en væsentlig bygherre, der ofte bygger om eller river ned – og derfor er VHGB med på Nordeuropas største landbrugsmesse for udbrede kendskabet til bygherrens ansvar og pligter i forhold til byggeaffald.

 • Bedre håndtering af byggeaffald er afgørende for miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark


  Byggeaffald kan indeholde miljøfarlige stoffer, og på mange byggepladser bliver affaldet i dag ikke behandlet korrekt. Derfor udgiver Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) nu fire nye vejledninger om byggeaffald.

 • Første del af nye vejledninger om byggeaffald nu klar


  Nu kan du få gavn af de første afsnit af fire byggeaffaldsvejledninger til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner, som VHGB udvikler. De ligger på VHGB.dk hjemmeside til fri afbenyttelse. Vejledningerne udvikles fortsat og mere indhold vil komme til – bl.a. baseret på input fra erfa-grupper om byggeaffald.

 • Byggeaffaldet lander mellem mange stole


  Flere parter har forpligtelser i forhold til byggeaffald – med det resultat at det ofte falder mellem mange stole. Erhvervsaffaldskonsulent Kristoffer Møller Waldorf fra Frederiksberg Kommune efterlyser bedre processer for at undgå, at det sker.

 • Ingen nedrivning bør ske uden planlægning


  På grund af risikoen for miljøfarlige stoffer kan man i dag ikke bare gå i gang med at rive ned. Det kræver god planlægning til fordel for alle parter, mener Kim Østergaard fra J. Jensen, en af landets førende entreprenører inden for nedrivning og miljøsanering.

 • Kom til konference i Vejle om bæredygtighed


  Den 6. oktober holder Green Tech Center sammen med Ingeniørforeningen, Dansk Byggeri og Akademisk Arkitektforening en konference om bæredygtigt nybyggeri og bæredygtig renovering. Det foregår i Green Tech Center i Vejle. VHGB’s centerleder Anke Oberender medvirker med et indlæg om cirkulær økonomi og byggeaffald. Vil du med?

 • TV2: Byggeffald håndteres ulovligt


  TV2 har med indslag den 18/9 og 19/9 sat fokus på miljøfarligt byggeaffald, der ikke bliver håndteret korrekt. Centerleder for VHGB Anke Oberender siger: “Miljøfarligt byggeaffald som fx asbest, bly og pcb gør skade på mennesker, dyr og miljø, så det er afgørende, at det bliver håndteret bedre end i dag. Derfor er det et vigtigt emne, TV2 sætter på dagsordenen.” På VHGB’s hjemmeside findes en oversigt over de mest almindelige problematiske stoffer i byggeaffald.