Hvem er VCØB?

VHGB drives af et konsortium af specialister og har til huse på Teknologisk Institut.

Leder af VHGB er Anke Oberender, MSc Environmental Technology. Kontakt Anke på tlf. 72 20 29 30.

Den samlede drift af VHGB varetages af et konsortium bestående af:

Teknologisk Institut 
Golder Associates
KommunikationsKompagniet A/S

Desuden har VHGB tilknyttet eksperter fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Lauritzen Advising og advokatfirmaet Bech-Bruun.