Styregruppe

Der er til VHGB tilknyttet en styregruppe med repræsentanter fra forskellige relevante aktører i forhold til håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

VHGB’s styregruppe består af repræsentanter fra:

  • Dansk Byggeri
  • Miljøstyrelsen
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Grundejernes Investeringsfond
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
  • Bygherreforeningen
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Kommunernes Landsforening

Dansk Byggeri er formand for styregruppen.

Styregruppens opgave er at medvirke til at udbrede kendskabet til VHGB og dele viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor lovgivning, håndtering og genanvendelse af byggeaffald blandt medlemmer og samarbejdspartnere. Desuden kommenterer styregruppen de vejledninger, som VHGB udarbejder til bygningsejere, rådgivende ingeniører, entreprenører og kommuner.