Anmeldelse af affald

Alt affald fra byggeprojekter, herunder nedrivning og renovering skal anmeldes til kommunen.

Som udgangspunkt er det bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

For at kunne anmelde affaldet er det behov for en række oplysninger, herunder om hvem der er udførende, hvem der transporterer affaldet, hvor stor mængden af affald er, og hvem der modtager affaldet? Disse oplysninger kan som regel først skaffes, når der er valgt entreprenør, da entreprenøren også skal bidrage med detailinformationer.

Som entreprenører må du derfor være indstillet på at levere de nødvendige oplysninger.

Vær opmærksom på, at meget små byggeprojekter under 10 m2 er undtaget for krav om anmeldelse.

Find mere information om anmeldelse af affaldet og en vejledning i, hvordan man anmelder det.

Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du her finde en oversigt over landets kommuner med mulighed for at downloade deres regulativer.