Affaldsforebyggelse

Affaldsforebyggelse handler om at mindske spild, reducere mængden af affald og minimere indholdet af problematiske stoffer i produkter. Altså sker affaldsforebyggelse, inden produktet bliver til affald.

Affaldsforebyggelse ligger øverst i affaldshierarkiet og har den højeste prioritet i affaldspolitikken.

Her kan du finde en række centrale projekter, der ser på forskellige aspekter af affaldsforebyggelse.

Affaldsforebyggelse i byggeriet Forprojekt, Miljøprojekt 1919, 2017. Udgiver: Miljøstyrelsen
I projektet er tilvejebragt viden, som kan bidrage til at reducere affaldsmængderne inden for byggebranchen gennem fokus på værdierne i affaldet og en bred opsamling af erfaringer vedr. både barrierer og løsninger inden for affaldsforebyggelse.

Uønsket kemi i bæredygtigt byggeri, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet giver information om brugen af problematiske og uønskede stoffer i byggeri. Projektet gennemgår stofferne fra Miljøstyrelsens Liste over Uønskede stoffer og Kandidatlisten under REACH, og anbefaler at byggebranchen så vidt muligt at undgå disse stoffer.

Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyggelse, Miljøprojekt 1851, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet beskriver, hvordan bæredygtighedskriterier ser ud, når der er fokus på affaldsforebyggelse. Der gennemgås forskellige certificeringsordninger og udpeges 34 relevante kriterier. Dernæst er kriterierne vurderet af fra fastlagte krav, hvilket resulterer i fem hovedkriterier.

Foranalyse og behovsopgørelse til substitutionsdatabase for byggematerialer. 2015. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet afklarer muligheder og behov for en substitutionsdatabase som platform for bedre information om byggevarer.

Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer. 2015.Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet indeholder en udredning af teknologier til identifikation og fjernelse af miljøproblematiske stoffer og materialer fra bygninger inden nedrivning eller renovering.

Affaldsforebyggelse ved renovering. 2006. Udgiver: Miljøstyrelsen
Rapporten belyser om det er muligt at forebygge dannelse af affald ved renovering af bygninger. Det undersøges om renovering er et alternativ til totalnedrivning af bygninger og om renovering af bygninger kan udføres sådan, at byggematerialerne i højere grad bevares direkte i bygningen eller genbruges direkte i andre bygninger.

Kemi i byggeri. 2007. Udgiver: Miljøstyrelsen
Der er gennemført en kortlægning af forbruget af udvalgte stoffer i byggesektoren. Der blev endvidere udviklet et IT-værktøj til vurdering og prioritering af kemikalier anvendt i byggeri.

Demonstrationsprojekt "Ved Fortet" - sammenfattende rapport. Arbejdsrapport 83. 1995. Miljøstyrelsen.
En sammenfattende rapport om 3 delprojekter vedr. byggeriet ”Ved Fortet” i Gladsaxe:

Genanvendelse og renere teknologi i bygge- og anlægssektoren i Gladsaxe Kommune. Demonstrationsprojekt.

Reduktion af spild ved udførelse af bygningsarbejder

Renere teknologi i bygge- og anlægsbranchen – totaløkonomi.