Materialeatlas

Det digitale materialeatlas giver dig overblik over muligheder for genbrug og genanvendelse af en række byggematerialer. Brug materialeatlasset, når du skal rive ned, eller når du skal bygge nyt og vil mindske brugen af nye råmaterialer. Nogle former for brugt byggemateriale kan have en handelsværdi.

Du kan søge på bygningsdele eller på byggematerialer. Desuden kan du indsnævre resultaterne ved også at vælge en farve, og du kan søge på farve på tværs af bygningsdele. Når du bruger det digitale materialeatlas, kan du læse uddybende noter og kommentarer til de farlige stoffer ved at føre musen henover informationssymbolet yderst til højre.

Læs mere om materialeatlasset, og se også læsevejledningen i det oprindelige materialeatlas, s.12-14. Her finder du definitioner, afgrænsninger og bemærkninger til den samlede vurdering af byggematerialers ressourcepotentiale i forhold til genbrug eller genanvendelse.

I højre kolonne er de farlige stoffer skrevet enten med fed eller almindelig skrift. Fed skrift indikerer, at der er stor sandsynlighed for, at stoffet findes i det nævnte materiale i den nævnte tidsperiode, mens almindelig skrift indikerer, at stoffet kan forekomme i det nævnte materiale i den nævnte tidsperiode.

 

eller

Vælg vurdering i forhold til genbrug eller genanvendelse:

 • Uproblematisk

  Grøn vurdering:
  Der er ikke kendskab til anvendelse af de problematiske stoffer (som er omfattet af materialeatlasset) i det pågældende byggemateriale. Det vurderes, at materialet kan genbruges/genanvendes.

 • Muligvis

  Gul vurdering:
  Der kan forekomme eller er høj sandsynlighed for forekomsten af problematiske stoffer i enkelte tidsperioder. Materialet kan muligvis genbruges/ genanvendes, dog under forudsætning af, at det er lovligt, og at der ikke har været anvendt forbudte stoffer i materialet. Det vil kræve en nærmere undersøgelse og vurdering af materialernes indhold af problemstoffer.

 • Ikke muligt/lovligt

  Rød vurdering:
  Det er ikke lovligt at genbruge/ genanvende materialet, eller det er ikke muligt at genbruge/ genanvende det, da der er høj sansynlighed for forekomst af problematiske stoffer, uanset tidsperioden.