Kurser

Er I ved at arrangere et seminar, et gå-hjem-møde eller en uddannelsesdag for fagfolk, hvor det er relevant at høre om byggeaffald? Så har I mulighed for at bestille en indlægsholder fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet. Vi har også åbne kurser.

Åbne kurser
VCØB holder løbende 1-dags grundkurser om byggeaffald. Kurset giver en grundig indføring i regler og ansvar samt i en række nøgleprocesser omkring det at håndtere byggeaffald. Der er p.t. ingen planlagte kurser.
Kursus for byggesagsbehandlere: Byggetilladelser til bæredygtigt byggeri
VCØB tilbyder i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) kurset "Byggetilladelser til bæredygtigt byggeri" – et nyt kursus til kommunale byggesagsbehandlere. Det handler om udfordringerne ved stigende genbrug og genanvendelse af byggeaffald, herunder de potentielle miljøproblemer og dokumentationskrav. Bl.a. får du viden om, hvilke konkrete krav forskellige bæredygtige boligbyggerier har skullet leve op til for at opnå byggetilladelse. Kurset afholdes 10. november 2020 i Herlev. Læs mere, og tilmeld dig.

Faglige indlæg og seminarer
VCØB tilbyder også faglige indlæg inklusive spørgerunde á typisk  en varighed på mellem 45 minutter og 1,5 timer. Form og præcis varighed aftales nærmere, så det kommer til at passe til netop jeres behov.

Seminarer vil typisk afholdes som et halvdagsforløb. Form, mødested og målgruppe osv. aftales nærmere, så det passer til netop jeres behov.

Vi kan også afholde videregående seminarer rettet mod aktører, der har behov for særlig viden om håndtering af byggeaffald, fx seminarer med fokus på reglerne, screening og kortlægning af bygninger eller om genanvendelse af byggeaffald.

Den primære målgruppe er byggeriets aktører. Videncentret stiller krav om minimum 25 deltager til faglige indlæg og seminarer. Der er et loft for, hvor mange indlæg og seminarer Videncentret kan gennemføre per år, så book os i god tid, hvis du vil være sikker.

I betaler kun 4.500 kr. ex. moms for at få en af vores faglige eksperter ud til jeres event. Det dækker kørepenge, mens selve indlægget og forberedelsestid dækkes af VCØB.

Er i interesseret i et længere, skræddersyet forløb, aftaler vi rammen og prisen i samarbejde.

Kontakt
Kontakt Videncentret for at høre mere om mulighederne for et fagligt indlæg til jeres event eller afholdelse af et seminar på tlf. 72 20 29 30 eller info@vcob.dk