Arkitektfirma har fat i nedrivningerne

Arkitektfirma har fat i nedrivningerne

 

Nedrivning og genanvendelse lapper mere og mere ind over de klassiske arkitektdiscipliner. Det har Friis Andersen Arkitekter taget konsekvensen af og gjort rådgivning om nedrivning til et af virksomhedens specialer.

Der er fokus på rådgivning i forbindelse med nedrivning og byggeaffald hos Friis Andersen Arkitekter. Dan Tellefsen, der er bygningskonstruktør i den 20-mand store arkitektvirksomhed, fortæller:

”Det er ikke alle, der har fået øje på arkitektfirmaers rolle og muligheder som rådgiver ved nedrivninger, men for os er det blevet et stærkt speciale. Vi har rådgivet i flere hundrede nedrivningssager indtil videre, og området er i vækst – bl.a. i forhold til at screene for miljøfarlige stoffer og at identificere materialer, som er egnede til genanvendelse.”

Bestilte kursus hos VHGB
For yderligere at styrke sin viden på området bestilte arkitektfirmaet for nylig et skræddersyet heldagskursus om håndtering af miljøfarlige stoffer. Det blev afholdt af VHGB i samarbejde med Videntjenesten om Arbejdsmiljø for alle medarbejdere hos Friis Andersen Arkitekter. Dan Tellefsen siger: 

”Det er vanskeligt at finde relevante kurser om nedrivning og miljøfarlige stoffer, hvor man kan få en hel pakke fremfor en masse småkurser om enkelte emner som fx PCB eller asbest. Derfor er vi glade for, at muligheden for et helhedsorienteret kursus var der hos VHGB, og vi er meget tilfredse med det udbytte, vi har fået af kurset.” 

Nyttig hjemmeside
Udover samarbejdet med VHGB om kurset bruger Friis Andersen Arkitekter også VHGB’s forskellige gratis services. 

”Vi har stor gavn af hjemmesiden VHGB.dk i vores daglige arbejde, og det er let at finde de informationer, man søger. Vi samarbejder med mange nedrivningsentreprenører og -håndværkere, og vi henviser dem ofte til VHGB, så vi sikrer, at tingene udføres efter reglerne og sikkert i forhold til miljø og arbejdsmiljøet og med mulighed for genanvendelse,” siger Dan Tellefsen. 

Friis Andersen Arkitekter har flere DGNB-certificerede medarbejdere og oplever bl.a. som konsekvens af væksten i DGNB certificeringer også en stigende interesse fra bygherrerne i genanvendelse. Genanvendelse indgår nemlig i DGNB evalueringskriterierne. 

Interesseret i kurser om nedrivning og byggeaffald?
Er din virksomhed interesseret i et kursus, holder VHGB både åbne kurser, der kun koster 500 kr. til forplejning, og skræddersyede kurser for virksomheder, hvor prisen aftales alt efter kursets karakter. Kontakt VHGB på tlf. 72 20 29 30.