Kursus om bæredygtigt byggeri for byggesagsbehandlere

Kommunernes byggesagsbehandlere møder nye udfordringer, når de skal behandle projekter med genbrugte byggevarer. 

VCØB tilbyder derfor i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) kurset "Byggetilladelser til bæredygtigt byggeri" – et nyt kursus til kommunale byggesagsbehandlere. Det handler om udfordringerne ved stigende genbrug og genanvendelse af byggeaffald, herunder de potentielle miljøproblemer og dokumentationskrav. Kurset afholdes 10. november 2020 i Herlev

Udover indblik i de miljøproblemer der kan være forbundet med at genbruge byggematerialer og løsninger til, hvordan det kan gøres i nybyggeri, får du også viden om, hvilke konkrete dokumentationskrav der er for genbrugsmaterialer, og hvilke konkrete krav forskellige faktiske bæredygtige boligbyggerier har skullet leve op til for at opnå byggetilladelse. 

Kurset vil blive afholdt den 10.11.2020 i Herlev. Tilmeld dig her: https://www.cok.dk/kursus-byggesagsbehandlere-byggetilladelser-baeredygtigt-byggeri