Nyheder

 • Stigende interesse for byggeaffald


  Pressemeddelelse udsendt af Dansk Byggeri: Bygge- og anlægsbranchen producerer 35 pct. af alt affald og er dermed den største kilde til affald i Danmark. Dette kombineret med stigende interesse for cirkulær økonomi giver travlhed i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), der nu i april runder sit første år.

 • Ny info i byggeaffaldsvejledninger


  Nu har du adgang til opdaterede vejledninger – til din gratis brug og med nyt indhold bl.a. om opbevaring og kortlægning af miljøfarlige stoffer. Der er nu også vejledninger til ejendomsfunktionærer samt beboere – i tillæg til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner.

 • Har du en god case om byggeaffald?


  VHGB er for at øge videndelingen om byggeaffald i gang med at etablere en casebank på VHGB.dk. Hvis du har en god case og gerne vil fortælle og synliggøre den, så kontakt os på info@vhgb.dk. Det kan enten være en case, hvor byggeaffald er håndteret godt, eller hvor genanvendelse eller genbrug er lykkes.

 • Opgrader din viden om bygge- og affaldslovgivning


  Vil du gerne blive klogere på samspillet mellem affaldslovgivningen og byggelovgivningen? VHGB og InnoBYG inviterer dig til en eftermiddag i selskab med eksperter inden for affaldslovgivning, byggelovgivning og dokumentation.

 • Kom til ERFA-møder, og få indflydelse på vejledninger om byggeaffald


  Deltag i erfa-gruppemøder i april om fire nye vejledninger om, hvordan man håndterer byggeaffald - kom og giv dit input! Der er grupper for både rådgivere, entreprenører/håndværkere, bygherrer og kommunale affaldskonsulenter/miljømedarbejdere. Læs mere om indhold, tid og sted.

 • Stor interesse for ny bekendtgørelse


  Ca. 80 deltagere, heriblandt VHGB, var med, da to DAKOFA netværk holdt møde om den nye Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. En række tekniske forhold blev diskuteret bl.a. anmeldelse, prøvetagning og analyse.

 • Nye forslag til mere genanvendelse af byggeaffald


  Europa-Parlamentet er netop kommet med nye forslag for bl.a. byggeaffald til at fremme den cirkulære økonomi.

 • Partnerskab vil skabe nye standarder for genanvendelse


  Bygninger skal da bygges af affald: Klyngeorganisationen CLEAN vil med et nyt partnerskab skabe nye standarder for genanvendelse af byggeaffald.

 • Kom til konference om bygge- og anlægsaffald den 28. marts 2017


  På konferencen 'Når genbrug og genanvendelse lykkes' sætter DAKOFA og VHGB den 28. marts fokus på succeshistorierne om genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

 • Nu har Danmark en grænseværdi for PCB i byggeaffald


  Miljøstyrelsen har i dag publiceret den længe ventede restproduktbekendtgørelse, der nu omfatter en grænseværdi for PCB i byggeaffald. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.