Nyheder

 • Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skal øges


  Kun 37 procent af byggeaffaldet i Danmark bliver ægte genanvendt, viser nye tal fra Miljøstyrelsen. Det er ikke holdbart, skriver Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, i indlæg på Altinget.dk.

 • Hvilke gamle byggematerialer kan genanvendes?


  VCØB har opdateret sin guide om, hvilke gamle byggematerialer man kan genbruge eller genanvende – sådan at den afspejler mulighederne i dag. Desuden er genanvendelse er opdelt i to kategorier: decideret genanvendelse og anden materialenyttiggørelse.

 • Nyt kursus til byggesagsbehandlere


  Nyt kursus til kommunale byggesagsbehandlere stiller skarpt på, hvilke miljøproblemer og dokumentationskrav der er forbundet med at genbruge og genanvende byggematerialer i nybyggeri. VCØB og COK har udviklet kurset sammen.

 • Stort potentiale for øget cirkularitet i byggebranchen


  I en ny rapport har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået undersøgt potentialerne for mere cirkularitet i byggebranchen. Rapporten undersøger fire materialer og viser, at der er CO2-besparelser at hente.

 • 41 % af Danmarks affald er byggeaffald


  Den nye affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at mængden af byggeaffald er steget til 5,1 mio. tons. – svarende til 41 % af alt affald i Danmark. Som noget nyt opgøres genanvendelse separat fra materialenyttiggørelse.

 • Kom til webinar om cirkulært byggeri


  Du inviteres hermed til tre webinarer i juni, der vil give dig en bedre praktisk forståelse for cirkulær økonomi i byggebranchen. Det er gratis, der er 100 pladser, og det er først-til-mølle. Webinarerne afvikles af VCØB, AlmenNet og Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger. Klik på linket og scroll lidt ned.

 • Bæredygtighedsklasse er nu i gang


  Den nye frivillige bæredygtighedsklasse til bygningsreglementet er nu klar til brug. Den er et centralt element i omstillingen af byggeriet og vil være et konkret praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

 • Nyt om klassificering af malet metalaffald


  Miljøstyrelsen har en ny vejledende udtalelse om malet metalaffald. Kort sagt: Hvis malingslaget indeholder POP-stoffer, klassificeres metalemnet ud fra den målte koncentration af POP-stof. Hvis malingen kun indeholder tungmetaller, klassificeres på baggrund af det totale metalemne inkl. malingslaget.

 • Nyt projekt udvikler miljøvenligt alternativ til epoxylimning af metal til plast


  Nyt projekt udvikler metode, der skal erstatte problematiske opløsningsmidler i lim med vand. Metoden mindsker mængden af skadelige stoffer i byggeriet og har både sundheds- og miljømæssige fordele. Projektet støttes af Miljøstyrelsens MUDP-program.

 • Bygherren har afgørende rolle i cirkulær økonomi


  Ansvarligt forbrug og produktion er et af FN’s 17 verdensmål. Det er blot én af grundene til, at Danmark inden for 5-10 år etablere et smidigt og fleksibelt marked for cirkulær økonomi i hele byggeriets værdikæde. Læs blog af VCØBs leder Anke Oberender og Graves Simonsen fra Bygherreforeningen.