Nyheder

 • Krav om kortlægninger bliver mere almindeligt


  Udviklingen går kun én vej: Bygherrer vil i stigende grad stille krav om miljø- og ressourcekortlægning ved nedrivninger. Et aktuelt eksempel er udbuddet om nedrivning af den gamle Storstrømsbro fra 1937. (Billedet viser, hvordan den nye bro kommer til at se ud). Læs i linket om forundersøgelser og planlægning.

 • Bliv bedre til bæredygtighed – nyt materiale


  Nu kan du downloade den nye guide og det nye casehæfte samt tilhørende undervisningsmateriale, som hjælper med at blive bedre til bæredygtighed. Formålet er at klæde dig på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og den kommende bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

 • Svar på spørgeskema - og hjælp to studerende


  Hjælp to civilingeniør-studerende på AU med deres speciale ved at svare på et spørgeskema om barrierer og udfordringer ved genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Følg linket for at gå til undersøgelsen.

 • NYE DATOER: Bliv bedre til bæredygtighed


  Kan du svare, når din kunde spørger om bæredygtigheden i et byggeprojekt? Ved du, hvad du skal gøre for at møde krav om bæredygtige løsninger? Hvis du gerne vil blive skarpere på det, så tag med på gratis gå-hjem-møde i Aarhus eller Taastrup nu med nye datoer i juni pga. Coronakrisen. Du får den nye guide: ’Bliv bedre til bæredygtighed’ med hjem i trykt form.

 • Ny plan for cirkulær økonomi i EU


  EU-kommissionen har lanceret en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i Europa. Planen er et led i Kommissionens Green Deal, som skal sikre, at EU’s økonomi bliver bæredygtig inden 2050. Det får også betydning for byggeri og anlæg. Læs mere.

 • Mere fra EU: Cirkulært design i byggeriet


  EU har udgivet en række principper for cirkulært design af bygninger. Det sker for at øge videnniveauet i hele byggeriets værdikæde. Der er principper til bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder m.fl. Find publikationen på VCØB's hjemmeside. Den er på engelsk.

 • Tre nye vejledninger om nedrivning


  Tre nye vejledninger fra Værdibyg viser vejen til en værdiskabende nedrivningsproces. Nedrivning af bygninger er afgørende for bæredygtig omstilling og kan have store negative konsekvenser for klima, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, hvis ikke processen håndteres ordentligt. Derfor er god planlægning af nedrivninger essentielle.

 • VCØB fortsætter – med nye bevillinger


  Takket være nye bevillinger fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond samt et tilskud fra Miljøstyrelsen vil VCØB i tre år mere stå klar til at besvare spørgsmål om cirkulær økonomi, byggeaffald og genanvendelse og udvikle nye værktøjer.

 • Kom til konference: Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi


  Er du bygherre - eller rådgiver for bygherrer? Så stig på toget mod cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen. Kom og bliv inspireret på konferencen "Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen", der arrangeres af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og Bygherreforeningen. Det er den 25. februar 2020.

 • Dialogmøde om Københavns Kommunes byggerier


  Københavns Kommune inviterer til dialogmøde om cirkulær økonomi i kommunens kommende byggerier! Det er den 30. januar med tilmelding senest 27. januar. Det er for entreprenører, ingeniører, arkitekter, nedrivere, byggematerialeleverandører og andre med interesse i at byde ind på kommunens byggeprojekter.