Læs mere om cirkulær økonomi

Hvis du vil vide mere om cirkulær økonomi, har VGHB samlet en række rapporter og værktøjer her.

Nationale planer
National strategi for bæredygtigt byggeri, offentliggjort 2021
Danmarks nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægs
anmarks nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektorenHandlingsplan for cirkulær økonomi, offentliggjort juli 2021
Danmarks nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (herunder bygge- og anlægsaffald)
Om cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet, link til Miljøstyrelsens hjemmeside
Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside mere om hvad cirkulær økonomi er, og hvordan vi arbejder med det i Danmark. 
Cirkulær økonomi i byudvikling
Inspiration til planlæggere, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter og bygherrer
Den cirkulære kommune. Udgiver: Kommunernes Landsforening, 2017. Katalog til kommunerne med inspiration til at komme i gang med den cirkulære økonomi - herunder et kapitel om byggeri og anlæg.Analyse af de væsentligste lovgivningsmæssige barrierer og muligheder ved cirkulær byggeri
Udgivet af Byggeriet Samfundsansvar, 2017

Potential for Denmark as a circular economy a case study from: delivering the circular economy – a toolkit for policy maker
Rapport med resultater fra et dansk casestudie, udført som led i udviklingen af en metode til politik om cirkulær økonomi. Resultaterne identificerer potentialer for cirkulær økonomi, barrierer og politiske muligheder. Udgivet 2015 af Ellen MacArthur Foundation.
Towards the circular economy – economic and business rationale for an accelerated transition
Rationaler for, hvorfor det er en god ide at indføre cirkulær økonomi. Udgivet 2013 af Ellen MacArthur Foundation
Forretningsmodeller
Green Paper fra Circle House Lab om cirkulære forretningsmodeller, udgiver januar 2021

Nordisk perspektiv
Circular economy in the Nordic construction sector
Rapport fra Nordisk Samarbejde om mulige politiske instrumenter til at fremme cirkulær økonomi (på engelsk)
Strategies and methods for implementing CE in construction activities in the Nordic countries, policy brief
Rapport fra Nordisk Samarbejde om strategier og metoder for at implementere cirkulær økonomi i de nordiske lande, politisk notat (på engelsk)
Strategies and methods for implementing CE in construction activities in the Nordic countries, supporting cases
Rapport fra Nordisk Samarbejde om strategier og metoder for at implementere cirkulær økonomi i de nordiske lande, cases (på engelsk)

Projekter og cases
Rethink Resources, Miljøprojekt 1956, 2017. Udgiver: Miljøstyrelsen
Partnerskab om innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Rapporten beskriver den indsats, som Innovationscenteret Rethink Resources har gennemført i perioden 2014-2016, og centerets læring og resultater i relation til at fremme cirkulær økonomi i danske produktionsvirksomheder. Resultaterne bygger på et samarbejde med 22 virksomheder af meget forskellig størrelse og indenfor brancher med meget forskellige behov og motivation for at arbejde med cirkulær økonomi.Cirkulær Økonomi i 8 danske virksomheder
Formålet med Closing Material Loops-projektet har været at skabe indsigt i, hvordan man bruger det cirkulære økonomikoncept til virksomheder.

Building a Circular Future. Udgivet med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
Projektet handler om at genanvende og spare på ressourcerne i byggerier. Projektet handler om at registrere materialerne i byggeriet i et materialepas, om at designe byggerier, så materialerne kan skilles ad og projektet præsenterer en businesscase for cirkulær økonomi. Projektet opstiller fem principper for design for adskillelse, fem principper for materialepas samt fem principper for cirkulær økonomi. Projektet er støttet af MUDP.

Idekatalog over nye designstrategier. Udgiver: InnoBYG
Projektet præsenterer konkrete eksempler på designstrategier, der skal fremme genanvendelse af materialer i byggeriet. Projektet peger også på en række potentialer og udfordringer inden for området.

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Udgiver: InnoBYG
Atlasset er et opslagsværk, som kan bruges til at finde sammenhæng mellem bygningsdele, indhold af farlige stoffer og muligheder for genbrug og genanvendelse.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i kommunerne i Aarhus Amt. Arbejdsrapport 12. 1991. Miljøstyrelsen. Rapport, der giver oversigt over relevante materialekategorier, deres kilder og mængder, sorteringsmuligheder m.m.