2021

 • Netværk om Cirkulære Byggematerialer klar med nyt møde


  Næste møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer finder sted d. 7. oktober fra 12.30-16.00. Det foregår virtuelt via Teams., og du kan kan stadig nå at komme med. Programmet står på fire cases, information om værktøjer og gruppedrøftelser. Netværket arbejder for at fremme cirkulær økonomi hos producenter ved erfaringsudveksling og inspiration.

 • Gik du glip af Miljøstyrelsens og VCØB's orienteringsmøde?


  I marts holdt Miljøstyrelsen og VCØB et orienteringsmøde om bygge- og anlægsaffald, som mødte tilslutning fra over 100 deltagere fra branchen. Gik du glip af mødet, så kan du hente præsentationerne og læse en lidt mere om de projekter, som blev præsenteret.

 • Hent slides fra møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer


  Det første møde i det nye Netværk for Cirkulære Byggematerialer var en succes. Med 70 deltagere samt gode præsentationer og drøftelser er vejen banet for fortsat videndeling og erfaringsudveksling om cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer. Du kan hente slides fra mødet her.

 • Miljøstyrelsen og VCØB inviterer til orientering - ER AFHOLDT


  Ønsker du at høre seneste nyt fra Miljøstyrelsen om bygge- og anlægsaffald? Bl.a. om den nye undersøgelse om håndtering af affaldsfraktioner, der indeholder en kombination af farlige stoffer. Og om de foreløbige resultater fra projekt om udbredelse af selektiv nedrivning. Så deltag i et virtuelt orienteringsmøde, som VCØB holder i samarbejde med Miljøstyrelsen.

 • Kom videre med Cirkulære Byggematerialer – FØRSTE MØDE ER AFHOLDT


  Vil du være en del af det nye netværk for Cirkulære Byggematerialer? Du møder andre, der også udvikler byggematerialer. Målet er, at I via spændende indlæg og drøftelser videndeler, erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til at udvikle cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer. Det første netværksmøde afholdes d. 26. februar 2021 via Teams. (Foto: fra Lendager Groups mock-up værksted).