Hent slides fra møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer

Det første møde i det nye Netværk for Cirkulære Byggematerialer afholdt i februar 2021 var en succes. Med 70 deltagere samt gode præsentationer og drøftelser er vejen banet for netværkets fortsatte videndeling og erfaringsudveksling om cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer.

Du kan hente slides fra mødet her. 

Hvis du ikke var med til det første møde, kan du altid komme med til det næste. Hold dig orienteret i VCØB's nyhedsbrev eller på LinkedIn

Programmet fra dagen var:

Vil du være en del af det nye netværk for Cirkulære Byggematerialer? Du møder andre, der udvikler byggematerialer – og målet er, at I via spændende indlæg og drøftelser videndeler, erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til at udvikle cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer.

Initiativtager til netværket er VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – i samarbejde med Dansk Industri Byg og Danske Byggecentre.

Dato: d. 26. februar 2021 (via Teams)

Tid: kl. 9.00-11.00 

Program

9.00-9.10      Velkomst

9.10-9.25      Hvad er cirkulær økonomi, og hvad er status for byggematerialeproducenterne?

9.25-9.45      Formål med netværket og kort om producenternes behov for viden

9.45-10         Pause

10.00-10.30  To inspirationsoplæg fra producenter

1. Cirkulært samarbejde - en bæredygtig symbiose

BurntWood producerer facadeelementer af genbrugstræ fra genbrugspladser. Få indblik i, hvordan samarbejde mellem kommune, stat og erhvervsliv i en kan muliggøre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig symbiose.

Anders Moelgaard, Founder BurntWood

2. Cirkularitet i produktdesign – hvordan det lykkes og hvor er der udfordringer.

Fischer Lighting genbruger gamle lysarmaturer og opgradere dem med nye bæredygtige designs og løsninger. Hør deres erfaringer, med hvordan det cirkulære tænkes ind deres produktdesign og lær noget om bl.a. EDP, dokumentation, design for disassembly, samt hvilke udfordringer, de står overfor i dag.

Lars Elmvang, Partner, Strategisk direktør Fischer Lighting
 
10.30-10.50 Gruppediskussion – hvilke emner vil vi arbejde med i netværket?

10.50-11.00 Opsamling fra gruppediskussionen

Netværket er primært målrettet producenter af byggevarer, der enten allerede er godt i gang eller gerne vil etablere en forretningsmodel ud fra den cirkulære tankegang. Alle byggeriets aktører er dog velkomne til at medvirke til erfaringsudveksling om udfordringer og problemstillinger på tværs af værdikæden.