CASE: Gen Byg Data, Skive

Formål
Projektet Gen Byg Data har skabt en åben platform, der tilbyder data om fremtidige forventede tilgængelige materialer og ressourcer fra eksisterende bygninger samt allerede tilgængelige genanvendelige materialer og ressourcer. Formålet er at opretholde eller øge værdien af materialerne og fremme et mere bæredygtigt byggeri.

Beskrivelse
Projektet har haft fokus på at øge adgangen til genanvendelige materialer og på at oplyse om materialernes kvantitet og kvalitet. Hermed skabtes forudsætninger for, at virksomheder inden for genanvendelsesbranchen kunne styrke deres bundlinje og image på én gang. Hensigten var, at alle byggemarkeder og involverede entreprenører til ejere og lejere skulle opleve en øget værdi. Grundlaget var at indsamlt data om de eksisterende bygningers indhold, kvalitet og mulige tilgængelighed. Groft sagt blev der lavet et lagersystem for byggematerialer i den eksisterende bygningsmasse.

Projekt Gen Byg Data blev gennemført i tæt samspil mellem mange parter. Aktiviteterne i projektet blev iscenesat som en række workshops med et faseopdelt indhold. Under workshoppen ”Test af forretningside” etableredes en følgegruppe med fire virksomheder – den såkaldte Erhvervsgruppe.

Målet var, at man ved udgangen af 2016 ved at gå ind på en portal (www.danskgenbyg.dk) og søge efter fx mursten, skulle kunne se mursten, som ville blive tilgængelige på et angivet tidspunkt i fremtiden ­– og ud over de resultater man i forvejen kunne få om allerede tilgængelige mursten.

Det endelige mål var at skitsere, hvordan data om byggematerialer i nedbrydningshuse kan anvendes til at gøre materialerne genanvendelige og salgbare. Dansk Genbyg blev oprettet i 2016 netop med formålet om at gøre det til en forretning at sælge byggematerialer fra nedbrudte huse. På Dansk Genbygs hjemmeside vil det i fremtiden være muligt både at sætte byggematerialer til salg og købe byggematerialer.

Vigtigste erfaringer
Formålet med fase 4 var at teste ideen for at sikre relevans og forretningspotentiale. Det viste sig at være vanskeligere end forventet at etablere kontakt til interesserede virksomheder. Vi udarbejdede en pitch til virksomhederne for at blive mere klar i præsentationen. Pitchen blev anvendt som forberedelse til at lave en lille videofilm, hvor direktør for Teknisk Forvaltning i Skive Thomas Lindberg og erhvervschef Brian Krogh gennem en dialog præsenterede projektet som en del af invitationen til workshoppen.

Resultat
Det er lykkedes at skabe en åben platform, der kan tilbyde data om fremtidige forventede tilgængelige materialer og ressourcer fra eksisterende bygninger samt allerede tilgængelige genanvendelige materialer og ressourcer. På Dansk Genbygs hjemmeside vil der på sigt blive tilbudt ”salg af huse til nedbrydning”. Her vil der bl.a. blive oplyst om husenes adresse, postnummer, tilknyttede miljøscreenings- og nedrivningsrapporter, husenes historik og materialer.