CASE: Genbrugshus i Odense


Formål

Projektets formål var at gennemføre et fuldskala forsøgsprojekt og opføre et byggeri med henblik på størst mulig genanvendelse af bygningsmaterialer.

Beskrivelse
Demonstrationsprojektet omfattede opførelse af et almennyttigt boligbyggeri på hjørnet af Georgsgade og Carlsgade i Odense samt planlægning og undersøgelse af aktiviteter forbundet med fremskaffelse, oparbejdning og indbygning af genanvendte materialer.

Til Genbrugshuset i Odense blev der i alt indbygget 801 tons genanvendelsesmaterialer.

Vigtigste erfaringer

Krav til de genanvendte byggematerialer
Det er vigtigt at få udarbejdet et sæt normer og standarder for genbrugsmaterialernes beskaffenhed og klassificering. Det er i praksis ikke muligt at genanvende byggematerialer, hvis der bl.a. stilles samme visuelle krav til genbrugsmaterialerne som til nye materialer. Der blev fx ved første sortering af træet kasseret ca. 75 %, fordi det blev sorteret efter kraverne til nyt træ. Efter lempelse af kraverne (bl.a. frasortering af træ med sømhuller) blev kun 25 % kasseret. 

Fremskaffelse af materialer – en vigtigt faktor i forhold til tidsplanen
Ved fremskaffelse af genbrugsbeton var det et problem for entreprenøren at indpasse fremskaffelsen af tilslagsmaterialer i tidsplanen. Tilslagsmaterialer var ikke et lagermateriale, og der var ofte så stor efterspørgsel på materialet, at det var reserveret på forhånd. Materialer blev kun sorteret og knust, når en tilpas stor mængde var tilgængelig og herefter fulgte analyser og forprøvninger. 

Styring af materialeleverancerne – brug for lagre
For at opnå rentabilitet i anvendelsen af genanvendte materialer samt levering af byggematerialer til det rette tidspunkt under byggeriet var det nødvendigt at oprette depoter og lagre til genbrugsmaterialerne. 

Mursten
Forskellige egenskaber for mursten kræver, at de bliver grundligt sorteret. Derfor skal nedrivningen foretages selektivt, og der skal kildesorteres under nedrivningen på pladsen. Endvidere er det en forudsætning, at de udførende har den nødvendige tekniske baggrundsviden for sortering af mursten.

Resultat
Genbrugshuset i Odense er et eksempel på renere teknologi, hvor bl.a. selektiv nedrivning har sparet ressourcer, sparet lossepladskapacitet, sparet transport samt minsket belastningen af miljøet. 

Projektet har givet nogle vigtige erfaringer med genanvendelse af byggematerialer og har endvidere vist, at de gamle byggematerialer indeholder ”sjæl”, som er med til at præge bygningens arkitektoniske og etiske udtryk.


Vil du vide mere?
Genbrugshus i Odense, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 78, 1995.