Entreprenøren: Hvad skal jeg vide om livscyklusanalyse?

Medvirkende: Simon Stig-Gylling, Dansk Industri, og Harpa Birgisdottir, BUILD.