Faglige rapporter om beton

Her kan du finde faglige rapporter om genanvendelse af beton.

Rapport om forekomst og udvaskning fra beton og tegl. 2018. Udgiver Mijøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1991
Miljøstyrelsen har ønsket at få tilvejebragt et sikkert fagligt grundlag for forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl, som stammer fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg og har med dette formål fået gennemført dette miljøprojekt.

Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner
I MUDP-projektet Genanvendelse af beton i nye betonkonstruktioner, har ønsket været at undersøge mulighederne for at genanvende knust beton som tilslag. Det har resulteret i et demonstrationsprojekt på Prags Boulevard på Amager.

Forurenede stoffer i beton og tegl. 2015. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet omhandler forekomsten af forurenende stoffer i beton og tegl baseret på en litteraturgennemgang. Informationer fra Danmark og udland om indhold og udvaskning af forurenende stoffer er opstillet. Projektet anbefaler, at dansk beton bliver undersøgt mere, og prioriterer adskillige organiske og uorganiske stoffer, som bør analyseres.

Udredning af teknologiske muligheder og at genbruge og genanvende beton. 2015. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet kortlægger og diskuterer de nuværende og fremtidige teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton. Der er redegjort for nuværende praksis, og alternative muligheder undersøges.

Genbrug af frisk betonspild i betonelementer og betonvarer, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1990
Projektet er en undersøgelse af de betonteknologiske aspekter ved at genanvende friske betonrester under de specielle forhold, der gør sig gældende ved betonvare- og betonelementproduktion. 

Genbrug af friske betonrester ved betonfremstilling. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1990
Projektet er en undersøgelse over, hvilken betydning anvendelse af støbevand med op til 15 vægt % opslemmede bestanddele har på den hærdede betons styrkeegenskaber. 

Genbrug af frisk betonspild. Arbejdsrapport 16. 1990. Miljøstyrelsen.
Projektet er en undersøgelse af, hvilken betydning anvendelse af støbevand med op til 15 vægt % opslemmede bestanddele har på den hærdede betons styrkeegenskaber.  

Fragmentering og genanvendelse af beton. Arbejdsrapport 80. 1995. Miljøstyrelsen.
Projektet er gennemført som et kombineret udviklings- og demonstrationsprojekt i overensstemmelse Miljøstyrelsens handlingsplan for bygge- og anlægsaffaldet 1989-1991. 

Anvendelse af knust tegl og beton som fyld i ledningsgrave. Arbejdsrapport 4. 1993. Miljøstyrelsen.
Projektet undersøger, om det set ud fra ledningstekniske synspunkter er muligt at bruge nedknust tegl og beton som fyld i ledningsgrave. Desuden vurderes de afsætningsmæssige muligheder. 

Genbrug af betonspild fra betonproduktion. Arbejdsrapport 21. 1991. Miljøstyrelsen.
Projektet afdækker rentabiliteten og de økonomiske konsekvenser for genanvendelse af spildbeton fra produktion af betonvarer og fabriksbeton i fabriksbetonproduktion, set i relation til de nuværende bortskaffelsesmetoder for affaldet.

Anvendelse af nedknust beton i ny beton, Miljøprojekt 157.1990. Miljøstyrelsen.
Rapporten beskriver et projekt, hvor bygge- og anlægsaffald fra to betonbroer genanvendes til fremstilling af ny beton. Desuden giver rapporten en teknisk og økonomisk vurdering af genanvendelsesforløbet. 

Genbrug af friske betonrester ved betonfremstilling. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1990
Projektets formål har været at fremskaffe data for styrke, elasticitetsmodul og krybeforhold for beton med genbrug af friske betonrester og sammenligne data med tilsvarende data for referencebetoner uden genbrugsmateriale. Baseret på disse data vurderes det, om der er behov for justeringer betonnormens (DS411) beregningsmetoder.  

Genbrug af frisk betonspild i betonelementer og betonvarer. Arbejdsrapport 17. 1990. Miljøstyrelsen.
Projektet er en undersøgelse af de betonteknologiske aspekter ved genanvendelse af friske betonrester under de specielle forhold, der gør sig gældende ved betonvare- og betonelementproduktion.