Faglige rapporter om isoleringsmaterialer

Genanvendelse af glasfibermateriale. 2012. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet undersøger en række mekaniske egenskaber for glasfibermateriale. Glasfiber kommer fra udtjente vindmøllevinger, lystbåde mm. Undersøgelsen viser, at materialet har gode isoleringsegenskaber

Forprojekt - Genanvendelse af brugt stenuld. 2006. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet omhandler undersøgelser af genanvendelsesmuligheder for brugt stenuld. Projektet anbefaler, at der arbejdes videre med en kombination af kildesortering på de store nedrivnings- og renoveringspladser og sortering af blandet affald fra små pladser og genbrugsstationer på sorteringsanlæg. 

Genanvendelse af brugt stenuld. 2006. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet omhandler forsøg med at kildesortere stenuld og med at anvende brugt stenuld i fremstillingen af nye stenuldsprodukter. Projektet konkluderer, at det er muligt at opnå en næsten fuldstændig adskillelse af stenuld og glasuld, og at det er realistisk, at 90 % af stenuld fra renoveringer og nedrivninger kan udsorteres og genanvendes.