Faglige rapporter om CFC, HCFC og HFC

Kortlægning af gamle CFC-holdige fjernvarmerør, Miljøprojekt 1826, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Den første af tre rapporter om, hvordan gamle fjernvarmerør med indhold af CFC behandles, når de bliver til affald. Denne indeholder en kortlægning af udbredelsen af de gamle fjernvarmerør.

Livscyklusanalyse af behandling af CFC-holdige fjernvarmerør, Miljøprojekt 1827, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Den anden af tre rapporter om, hvordan gamle fjernvarmerør med indhold af CFC behandles, når de bliver til affald. Denne indeholder en en livscyklusvurdering, der ser på forskellige behandlingsmetoder.

Samfundsøkonomiske vurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør, Miljøprojekt 1824, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Den tredje af tre rapporter om, hvordan gamle fjernvarmerør med indhold af CFC behandles, når de bliver til affald. Denne indeholder en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør.

Notat om isoleringsskum – Håndtering af isoleringsskum ved nedrivningsarbejder

DAKOFAs Viden om ark - Faktaark om isoleringsskum