Faglige rapporter om chlorparaffiner

Det er begrænset, hvad der er af rapporter om chlorparaffiner i byggeriet. Der er god denne: 

Indsamling af data om fund af kort- og mellemkædede chlorparaffiner i danske bygninger. Miljøprojekt 1830, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
I det beskrevne projet er der indsamlet data for chlorparaffiner i bygninger fra en række miljøkortlægningsrapporter fra nedrivninger eller renoveringer. Projektet beskriver, hvor chlorparaffinerne er fundet.