Cadmium

Hvad er cadmium?

Cadmium er et mobilt metal med betegnelsen Cd.

Hvor er cadmium typisk anvendt?

Cadmium har været anvendt til overfladebehandling af metaller. Dette har været forbudt siden 1982. Cadmium har også været anvendt som farvepigment.

Hvorfor er cadmium problematisk?

Cadmium og cadmiumforbindelser er akut og kronisk giftige for mennesker, og flere af forbindelserne er kræftfremkaldende. Cadmium kan give skader på nyrer og knogler. Cadmium ophobes i fødekæden gennem dyr og planter.

Hvad sker der med cadmium i affald?

Cadmium kan spredes til miljøet, hvis byggematerialer med cadmium ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Cadmium og cadmiumforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne