Kobber

Hvad er kobber?

Kobber er et metal med betegnelsen Cu.

Hvor er kobber typisk anvendt?

Kobber anvendes fx til plader til tag og facader, rør, legeringer, elektriske kabler. Kobberforbindelser anvendes til træimprægnering og træbeskyttelse. Kobber har været anvendt i maling.

Hvorfor er kobber problematisk?

Nogle kobberforbindelser er giftige over for vandlevende organismer. Kobber kan hæmme væksten af planter.

Hvad sker der med kobber i affaldet?

Kobber bliver i høj grad genanvendt, da det er en knap ressource. Kobber kan spredes til miljøet, hvis maling med kobberindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Visse kobberforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne.