Kviksølv

Hvad er kviksølv?
Kviksølv er et metal med betegnelsen Hg.

Hvor er kviksølv typisk anvendt?

Kviksølv er anvendt i lyskilder, el-kontakter, måle- og kontroludstyr og cement. Kviksølv er desuden anvendt i maling. I Danmark faldt forbruget af kviksølv med 90 % i perioden 1993-2001. Det første generelle forbud kom i 1994, og allerede inden da havde der været begrænsninger i brugen.

Hvorfor er kviksølv problematisk?

Kviksølv og dets forbindelser kan give skader på nyrer og nervesystemet. Kviksølv kan også give skader på fostre og udløse kontaktallergi. Kviksølv indgår i uorganiske og organiske forbindelser, hvor især organiske forbindelser er giftige. Kviksølv bioakkumuleres og ophobes gennem fødekæden. Kviksølv kan desuden spredes over store afstande via luften.

Hvad sker der med kviksølv i affaldet?

Kviksølv kan spredes til miljøet, hvis maling med kviksølvindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses. Som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Særlig regulering findes i bekendtgørelse om kviksølv.

Kviksølv er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne.