Zink

Hvad er zink?

Zink er et metal med betegnelsen Zn.

Hvor er zink typisk anvendt?

Zink anvendes i maling og til forzinkning af stål og beklædning af tage og facader.

Hvorfor er zink problematisk?

Zink har økotoksiske effekter selv i lave koncentrationer, da det kan erstatte andre metaller i enzymer og derved forhindre enzymets normale funktion. Zink kan – hvis det spredes i miljøet – ophobes i miljøet.

Hvad sker der med zink i affaldet?

Zink, der findes i byggeriet i forbindelse med stål, messing m.m., genanvendes som regel. Zink kan spredes til miljøet, hvis fx maling med zinkindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.