Entreprenører

Entreprenører

Du kan her i vejledningen få overblik over, hvilke roller og pligter du har som entreprenør i nedrivningens eller renoveringens forskellige faser.

Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis. Vejledningen retter sig primært mod udførende entreprenører og håndværkere, der arbejder med nedriv­ning, ombygning og renovering af ældre bygninger.