Det gode udbud indtænker håndtering af byggeaffaldet

Det gode udbud

Valget af udbudsform kan have stor indflydelse på entreprenørens frihedsgrader under udførelsen, også i forhold til bygge- og anlægsaffaldet. Få inspiration i tjeklisten til, hvilket spørgsmål der skal besvares.

Tjekliste: Hvad skal med i udbudsmaterialet? (Rådgivere)

 

Det er hensigtsmæssigt for god håndtering af bygge- og anlægsaffaldet og for en effektiv byggeproces, at du som rådgiver hjælper bygherren med at få oplyst specifikt om ansvar og roller i udbuds- og kontraktmaterialet, herunder:

  • Hvem har opgaven for at gennemføre de fornødne undersøgelser af miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvordan vil evt. forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fundet i undersøgelserne påvirke entreprenørens arbejde?

  • Hvem der bærer risikoen for eventuelle uopdagede miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvilke forventningerne har du til entreprenøren i forhold til anmeldelse af affaldet?

  • Hvem ejer affaldet? Er alt eller dele af det overdraget til entreprenøren?

  • Angiver, at I ønsker en kopi af vejesedler for bortskaffelse af affaldet af hensyn til kontrol