Udbudsregler og værktøjer

Cirkulære udbud er underlagt de samme overordnede udbudsregler jf. fx tilbuds- og udbudsloven, som alle andre kontrakter indenfor byggeri. Det kræver, at man sætter sig ind i reglerne, hvis man skal arbejde med udbudsområdet i byggeri. Der findes en række generelt vejledningsmateriale, der kan hjælpe dig i gang: