Læs mere om råstoffer

Fremtidens byggematerialer – Har vi mangel på råstoffer? Udgivet af Teknologisk Institut med støtte fra Grundejernes Investeringsfond 2020.