Nyheder

 • Netværk om Cirkulære Byggematerialer klar med nyt møde


  Næste møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer finder sted d. 7. oktober fra 12.30-16.00. Det foregår virtuelt via Teams. Der bliver tre cases, information om værktøjer og gruppedrøftelser. Program er på vej, men du kan tilmelde dig allerede. Netværket arbejder for at fremme cirkulær økonomi hos producenter ved erfaringsudveksling og inspiration.

 • Hvordan bliver din håndværksvirksomhed mere bæredygtig?


  I en ny guide fra VCØB kan håndværksvirksomheder inden for forskellige fag få inspiration til, hvordan virksomheden i praksis kommer i gang med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Håndværksvirksomheder møder øgede krav til bæredygtighed og cirkulær økonomi fra bygherrer, så det bliver i stigende grad en vigtig opgave at gå bæredygtigt til bygge- og anlægsprojekterne.

 • Ny pulje fra Realdania gør dit grønne kursus muligt


  Stigende efterspørgsel på bæredygtige, grønne løsninger kræver ny viden – også hos håndværkerne. Derfor stiller Realdania sammen med WE BUILD DENMARK og DI Byggeri et udbud af kurser til rådighed, som små og mellemstore udførende virksomheder i byggeriet kan søge op til 100.000 kr. i tilskud pr. virksomhed til at deltage i. To af kurserne er udviklet af VCØB og handler om materialer til bæredygtigt byggeri og den bæredygtige byggeplads.

 • Circular Build Forum samlede 200 - og kommer igen til marts


  Debat, viden og løsninger var i fokus, da to-dages kongressen Circular Build Forum midt i august samlede 200 personer fra byggeriets værdikæde om bæredygtighed og cirkulært byggeri. Få et kort indblik i nogle af de mange gode pointer og synspunkter fra forskellige dele af værdikæden. Nåede du ikke med? Så glæd dig: næste års Circular Build Forum finder sted allerede den 17.-18 marts 2022.

 • Få overblik over cirkulær økonomi i nye temaark


  En række temaark samler eksisterende data og viden om cirkulær økonomi i byggeriet. Arkene handler om temaer som "affald som ressource" og "byggeriet som ressourcebank" m.m. De giver et godt udgangspunkt og overblik over status for alle, der vil arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet. De er udarbejdet af VCØB og Teknologisk Institut og udgivet af Realdania.

 • Nyt møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer


  Næste møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer bliver d. 7. oktober om eftermiddagen. Netværkets formål er at fremme cirkulær økonomi ved videndeling, erfaringsudveksling og inspiration – primært for producenter, men alle med interesse i cirkulær økonomi er velkomne. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 • Program for Circular Build Forum er klar


  2 dage om cirkulær økonomi i byggeriet fordelt på 17 sessioner. Dertil gallamiddag, overnatning og forplejning. Synes du, det lyder fantastisk? Så skal du med til Circular Build Forum 18.-19. august i Middelbart. Du kan bl.a. deltage i VCØB’s session "Hvordan skaber vi forretning?" Se fuldt program her.

 • Ny SBi-anvisning om isoleringsmaterialer i gang


  Der er taget hul på at udvikle en ny SBi-anvisning om isoleringsmaterialer og deres anvendelse – med indhold om en bred palet af materialer. BUILD, AAU, er pennefører, og en følgegruppe med VCØB og aktører fra byggeriet leverer input og sparring. Anvisningen forventes færdig i efteråret 2022.

 • Langt mere plastik fra byggebranchen skal genanvendes


  Et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Industri skal være med til at sikre, at målet om, at 25 procent af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 75 procent i 2030. I dag indsamles cirka en femtedel af plasten i byggeriet. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

 • Følg nu også VCØB på Facebook


  VCØB har fået en Facebook side for i højere grad at kunne sprede viden til udførende håndværkere og private bygherrer. I forvejen er VCØB på LinkedIn og Twitter. På Facebook deler vi opslag målrettet målgruppen, quizzer om byggeaffald m.m. Kom og vær med :-).