2018

  • Mon asbestfri eternit kan genanvendes?


    Ikke alle eternittagplader indeholder asbest – men uanset om der er asbest eller ej, så behandles pladerne i dag ens og deponeres som farligt affald.

  • Stor temadag om genbrug af byggeaffald


    Slå kryds i kalenderen ons 21/3 2018, hvor du kan komme på temadag om genbrug af byggeaffald. Arrangør er VHGB og Miljøstyrelsen, og det blir’ i Kolding.

  • Kom til erfa-møder i Netværk om Nedrivning


    Næste møde i Netværk om Nedrivning handler om udbudsmaterialer og det at omsætte en kortlægning for miljøfarlige stoffer til en beskrivelse. Der vil være indlæg og erfaringsudveksling. Alle kan deltage. Det er den 5/2 2018 i Kbh. og 8/2 2018 i Horsens.