Hvordan kortlægger du før nedrivning?

Hvordan kortlægger du før nedrivning?


En ny udgivelse beskriver fire faser til at opnå god ressourcekortlægning forud for nedrivning eller renovering. Også rammerne for konkrete værktøjer til formålet er beskrevet. Det er i Miljøprojekt nr. 2006, 2018.

Læs mere