Giv dit input til bygnings- og materialepas

Giv dit input til bygnings- og materialepas

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i gang med at få afdækket, hvilken viden der findes i dag om bygnings- og materialepas – dvs. registreringer af hvilke materialer der bruges i bygninger. Udfyld et spørgeskema, og giv dit input. Det tager højst fem minutter. Gå til spørgeskemaet.