Miljøstyrelsen udtaler sig om økotoks

Den 5. juli 2018 blev det obligatorisk for kommunerne at tillægge kriterierne for økotoksicitet (HP 14) betydning ved klassificering af farligt affald. Hvad betyder det så? Det har Miljøstyrelsen lavet en vejledende udtalelse om. Læs den her.

Hvilken slags bygge- og anlægsaffald vil blive ramt?
Økotoksisitet er stoffernes miljøfarlige egenskaber, og de ændrede regler gælder for stoffer, som er ozonnedbrydende eller skadelige for vandmiljøet. Det er altså typen og koncentrationen af miljøfarlige stoffer i det konkrete byggeaffald, der afgør, om det skal klassificeres som farligt affald.

I forhold til bygge- og anlægsaffald er det primært ikke-rensningsegnede fraktioner som f.eks. malet træ, linoleum, fliser, gips samt PVC med et indhold af zink eller bly, der vil blive påvirket af de nye krav. Grænseværdien for, hvornår disse stoffer er farligt affald, vil nemlig blive skærpet til 2.500 mg/kg fra de tidligere anvendte 50.000 mg/kg for zink og 3.000 for bly.