Nye møder i Netværk for Nedrivning

Netværk for Nedrivning inviterer til nye møder. Vælg mellem øst og vest. Det er den 9. oktober hos Dansk Miljø Analyse i Vedbæk og den 23. oktober 2019 hos Kingo Karlsen i Silkeborg. Begge steder fra kl. kl. 9.00 til 12.00.

Formålet er at medvirke til, at nedrivningsprojekter bliver gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.

Den cirkulære omstilling betyder en udvikling i demontage af bygningsdele til brug i nye byggerier og det har indflydelse på samarbejdet og grænsefladerne. Det er derfor vigtigt, at processer, miljø- og arbejdsmiljøaspekter bliver gennemtænkt.

Der vil være oplæg med eksempler på, hvordan man i forskellige projekter har demonteret og genanvendt byggematerialer, og hvordan arbejdsmiljø- og miljøforhold bliver indtænkt allerede i nedrivningsprojektet.

Som en del af mødet får du mulighed for at komme med input til Værdibygs vejledning om nedrivningsprocessen ifm. cirkulært byggeri. Vi vil drøfte de begyndende erfaringer med cirkulære processer og sætte spot på, hvad der som praktiker skal til for at overkomme barrierer for en cirkulær omstilling.

 

Netværket er etableret af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.