Videncenter skifter navn og retter fokus mod cirkulær økonomi

For at tilpasse sig det øgede fokus på cirkulær økonomi i byggebranchen skifter Videncenter for Håndtering og Genanvendelse navn.

Videncenter skifter navn og retter fokus mod cirkulær økonomi

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) skifter navn pr. 16. januar 2019 til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB). Det skyldes et øget fokus både i samfundet generelt og i byggebranchen på cirkulær økonomi - dvs. en økonomi, hvor produkter kan genanvendes igen og igen, og hvor affald ikke længere blot er affald, men anses for en ressource.

Centerleder Anke Oberender siger: "Videncentret har siden sin etablering i 2016 været en velfungerende platform, hvor byggebranche og kommuner kan søge viden om, hvordan de håndterer og genanvender byggeaffald. Siden da er der kommet styrket fokus på cirkulær økonomi, både politisk og i erhvervslivet, og regeringen har lanceret sin strategi på dette område. Det er baggrunden for, at Videncentret nu skifter navn til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet."

Med i regeringens strategi
I regeringens strategi er byggebranchen i centrum for flere initiativer, bl.a. om reguleringsmæssige barrierer og udbredelse af selektiv nedrivning, dvs. nedrivning, hvor man sikrer, at materialerne i bygningen sorteres korrekt og så vidt muligt genanvendes på ny efter nedrivningen.

"Ved at ændre navn og styrke vores fokus på cirkulær økonomi kan vi i højere grad spille en central rolle i det væsentlige paradigmeskift, som byggebranchen står overfor. Vores fokusområde er fortsat at sikre bedre håndtering og genanvendelse af byggeaffald - men ved at vi udvider begrebet til cirkulær økonomi, kan vi bedre komme i dialog med hele byggeriets værdikæde fx også producenter og arkitekter, og ikke kun entreprenører, rådgivende ingeniører, bygherrer og kommuner, som vi primært henvendte os til førhen," siger centerleder for VCØB Anke Oberender.

Videncentret blev etableret på initiativ af Dansk Byggeri i 2016 og er finansieret med tilskud fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania og indtil 30. september 2018 også med tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. I regeringens strategi for cirkulær økonomi er der afsat i alt 1 mio. kr. til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet i 2020/2021.