2020

 • Svar på spørgeskema - og hjælp to studerende


  Hjælp to civilingeniør-studerende på AU med deres speciale ved at svare på et spørgeskema om barrierer og udfordringer ved genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Følg linket for at gå til undersøgelsen.

 • NYE DATOER: Bliv bedre til bæredygtighed


  Kan du svare, når din kunde spørger om bæredygtigheden i et byggeprojekt? Ved du, hvad du skal gøre for at møde krav om bæredygtige løsninger? Hvis du gerne vil blive skarpere på det, så tag med på gratis gå-hjem-møde i Aarhus eller Taastrup nu med nye datoer i juni pga. Coronakrisen. Du får den nye guide: ’Bliv bedre til bæredygtighed’ med hjem i trykt form.

 • Ny plan for cirkulær økonomi i EU


  EU-kommissionen har lanceret en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i Europa. Planen er et led i Kommissionens Green Deal, som skal sikre, at EU’s økonomi bliver bæredygtig inden 2050. Det får også betydning for byggeri og anlæg. Læs mere.

 • Mere fra EU: Cirkulært design i byggeriet


  EU har udgivet en række principper for cirkulært design af bygninger. Det sker for at øge videnniveauet i hele byggeriets værdikæde. Der er principper til bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder m.fl. Find publikationen på VCØB's hjemmeside. Den er på engelsk.

 • Tre nye vejledninger om nedrivning


  Tre nye vejledninger fra Værdibyg viser vejen til en værdiskabende nedrivningsproces. Nedrivning af bygninger er afgørende for bæredygtig omstilling og kan have store negative konsekvenser for klima, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, hvis ikke processen håndteres ordentligt. Derfor er god planlægning af nedrivninger essentielle.

 • VCØB fortsætter – med nye bevillinger


  Takket være nye bevillinger fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond samt et tilskud fra Miljøstyrelsen vil VCØB i tre år mere stå klar til at besvare spørgsmål om cirkulær økonomi, byggeaffald og genanvendelse og udvikle nye værktøjer.

 • Kom til konference: Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi


  Er du bygherre - eller rådgiver for bygherrer? Så stig på toget mod cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen. Kom og bliv inspireret på konferencen "Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen", der arrangeres af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og Bygherreforeningen. Det er den 25. februar 2020.

 • Dialogmøde om Københavns Kommunes byggerier


  Københavns Kommune inviterer til dialogmøde om cirkulær økonomi i kommunens kommende byggerier! Det er den 30. januar med tilmelding senest 27. januar. Det er for entreprenører, ingeniører, arkitekter, nedrivere, byggematerialeleverandører og andre med interesse i at byde ind på kommunens byggeprojekter.

 • Hvad tænker du om træ i byggeriet?


  Hvordan fremmer man brugen af træ i byggeri? Og hvorfor bruger vi træ i langt mindre grad i byggeriet i Danmark end i vores nabolande? Det vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gerne blive klogere på – og har derfor brug for din viden - som du kan give ved at deltage i en anonym spørgeundersøgelse om emnet. Det tager 5-7 minutter.

 • Bygninger og materialer får måske et pas


  Præcis viden om materialers indhold og placering i en bygning vil give bedre mulighed for bæredygtig drift og vedligehold af bygninger - og for øget genbrug og genanvendelse. I fremtiden skal både hele bygninger og de enkelte materialer derfor måske have et pas!