Dialogmøde om Københavns Kommunes byggerier

Københavns Kommune inviterer til dialogmøde om cirkulær økonomi i kommunens kommende byggerier! Det er den 30. januar kl. 14-16 i Hans Nansens Gaard, Nyropsgade 3, 1602 København V.

Mødet henvender sig til entreprenører, ingeniører, arkitekter, nedrivere, leverandører af byggematerialer og andre, der kunne være interesseret i at levere til eller byde på et eller flere byggeprojekter.

Markedsdialogen er et resultat af, at politikerne på Københavns Rådhus i september 2019 besluttede,  at cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse af byggematerialer fremover skal have høj prioritet i kommende byggerier. Kommunen skal arbejde for at fremme tre led i en cirkulær materialeopfattelse: nedrivning af materialer, forarbejdning af materialer til genanvendelse og indbygning af materialer herunder, at kommunen bygger, så den kan skille sine bygninger ad igen.

Målet er at nedsætte CO2-udledningen og passe på råstofferne. Arbejdet med cirkulær økonomi skal samtidig respektere kommunens strategiske mål om at bygge billigere byggeri.

Potentielle tilbudsgivere og leverandører kan på dialogmødet få et godt indblik i kommunes ønsker og visioner for cirkulær økonomi i fremtidige projekter. Ud over en præsentation af de første byggeprojekter, der arbejder med cirkulær økonomi, vil der være mulighed for spørgsmål og snak i den efterfølgende café. Det vil også være muligt at tage tråden op efterfølgende i form af individuelle møder med Byggeri København.

Tilmelding skal ske skriftligt til Anders Ø. Knudsen, IV94@kk.dk senest mandag den 27. januar kl. 12.00. Angiv antal deltagere samt navn og kontaktoplysninger for alle. Der er plads til i alt 150 deltagere.

Før dialogmødet vil programmet blive offentliggjort på https://byk.kk.dk, hvor man  efter mødet også vil kunne findepræsentationer og referat af mødet.

De fem byggeprojekter, der præsenteres

  • De Gamles Bys Skole. Selektiv nedrivning, nybyggeri og ombygning
  • Center for Diabetes, De Gamles By. Selektiv nedrivning og nybyggeri
  • Heerupskolen, Frederiksgaard Alle 13. Nybyggeri af tilbygning til skole
  • Ketchersportens Hus, Kløvermarksvej 34. Nybyggeri af hal til ketchersport
  • Jakob Michaelsens Minde. Aggershvile Alle 1, Skodsborg. Renovering og modernisering af botilbud