Kom til konference: Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi

En konference arrangeret af VCØB og Bygherreforeningen sætter sætter fokus på bygherrens (og dermed bygherrerådgiverens) centrale rolle for at fremme cirkulær økonomi.

Bygherren træffer i løbet af en byggesag mange beslutninger, der har stor indflydelse på ressourcehåndtering, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og nedrivningsprojekter. Bygherrens målsætninger, ambitioner og risikovillighed har derfor afgørende betydning for, i hvilket omfang bygge- og anlægsaffald får opmærksomhed og håndteres effektivt i projekterne, og hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås.

Det gør bygherren til en vigtig katalysator for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen.

I et samarbejde mellem Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og Bygherreforeningen sætter vi på denne konference fokus på:

 • Hvordan bygherrer kan arbejde med strategier og politiske målsætninger for at fremme cirkulær økonomi i bygge- og anlægsprojekter
 • Det gode udbud som et centralt værktøj og en løftestang for at realisere målsætninger og ønsker til bedre ressourceudnyttelse og dermed skabe muligheder for profilering og økonomisk besparelse i projekterne
 • Hvordan bygherrer kan gå fra at have overvejelser om genbrug og genanvendelse til at udforme konkret formulerede målsætninger for et projekt?
 • Hvordan man formidler sine ambitioner og målsætninger til sine rådgivere og andre involverede parter i projektet
 • Hvordan man sikrer, at målsætningerne nås i praksis?
 • Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter
 • Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug
 • Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Pris: 1.500 kr. ex. moms

Tid: 25/02/2020 kl. 9.00 – 15.30

Sted: Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Cirkulær Økonomi udspringer af en bæredygtighedsdagsorden, og ansvarligt forbrug af naturressourcer og produktion er et af FN's 17 verdensmål, som indgår i målene for bæredygtig udvikling mod 2030, hvor der bl.a. er målsætning om:

 • Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter
 • Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug
 • Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

I et samarbejde mellem Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og Bygherreforeningen sætter vi på denne konference fokus på:

Indlægsholdere

Udbud med fokus på cirkulær økonomi
Københavns Kommune satser på cirkulær økonomi i byggeprojekter – hør deres erfaringer og eksempler fra udbud i offentlige projekter og få indblik i Kommunens strategi på området, herunder krav til genbrug og genanvendelse
v. Jens Runge, teamleder, Byggeri København, Københavns Kommune

Cirkulær økonomi i udviklingsprojekter?

Få indblik i, hvordan den nordiske ejendomsudvikler, investor og ejendomsoperatør NREP arbejder med målsætninger om cirkulær økonomi i udviklingsprojekter v. Olli Fischer, Investeringsdirektør, NREP

Hvordan oversætter vi bygherrens ambitioner til konkrete kriterier for byggeriet? Og hvordan sikrer vi, at alle arbejder målrettet for at opfylde dem?
v. Jesper Ring, adm. direktør, FRAME og medlem af Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

De juridiske rammebetingelser – Spænder entrepriseretten ben?
Få indsigt i og perspektiv på, hvorvidt entrepriseretten spænder ben for konkrete og målbare målsætninger, og et bud på, hvordan målsætningerne formuleres, så de kan indgå i bedømmelsen og følges op i en tildelingssituation v. Claus Berg, partner, Bech-Bruun

Genbrug, genanvendelse – og god økonomi!
Hvordan opretholder man fokus på genbrug og genanvendelse i byggeprojektet, når økonomi og andre ting strammer til? v. Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC