Mere fra EU: Cirkulært design i byggeriet

For at øge videnniveauet i hele byggeriets værdikæde har EU udgivet en række principper for cirkulært design af bygninger. Der er principper til bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder m.fl.

Læs rapporten her.

De tre overordnede områder, hvor man kan sætte ind, er ifølge rapporten:

  1. Større holdbarhed: levetidsplanlægning for bygningen og den elementære drift, herunder at tilskynde til mere langsigtet fokus på design til lang levetid for større bygningselementer samt de tilknyttede vedligeholdelses- og udskiftningsbehov

  2. Øget tilpasningsevne: forlængelse af bygningens levetid som helhed, enten ved at gøre det lettere at forlænge den oprindeligt tilsigtede anvendelse af bygningen eller at muliggøre fremtidige ændringer i anvendelsen – med fokus på udskiftning og renovering

  3. Mindre affald og lettere affaldshåndtering af høj kvalitet, herunder at gøre det lettere at sikre fremtidig cirkulære brug af bygningselementer, komponenter og dele – med fokus på at producere mindre affald og øge potentialet for genbrug eller genbrug af høj kvalitet af vigtige bygningselementer efter dekonstruktion. Dette inkluderer indsatser på tværs af  værdikæden for at fremme:
    • genbrug eller genanvendelse af ressourcer, (dvs. materialer) sådan at det meste af materialets værdi bevares og gendannes i slutningen af ​​bygningens levetid
    • konstruktion af komponenter og anvendelse af forskellige konstruktionsmetoder til at påvirke nyttiggørelsen til genbrug eller genbrug for at undgå downcycling (dvs. at undgå, atmaterialerne taber i værdi ved genanvendelse/nyttiggørelse)

Disse områder uddybes i rapporten for hver type af aktør i byggeriets værdikæde. Download rapporten i linket ovenfor.