Ny handlingsplan for cirkulær økonomi på vej

Miljøminister Lea Wermelin har sendt en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i høring. Med planen sætter regeringen et mål om at sikre mindre affald og bedre udnyttelse af vores naturressourcer.

For at reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning vil regeringen bl.a. inddrage følgende i høringen:

  • Udarbejde en strategi for bæredygtigt byggeri
  • Implementere den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet
  • Udarbejde modeller for et standardiseret bygningspas
  • Indføre krav om standardiserede nedrivningsplaner
  • Fastsætte nationale grænseværdier for problematiske stoffer i beton og tegl
  • Skabe entydige regler og bedre sporbarhed for byggeaffald

Handlingsplanen er i høring frem til den 9. februar 2021, og VCØB er med på høringslisten.

Læs mere om handlingsplanen.