Ny plan for cirkulær økonomi i EU

EU-Kommissionen lancerede den 11. marts 2020 en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i Europa. Planen er et led i Kommissionens Green Deal, som skal sikre, at EU’s økonomi bliver bæredygtig inden 2050. I forhold til bygge- og anlægssektoren fremgår det af handlingsplanen, at Kommissionen i 2021 vil lancere en ny omfattende strategi for bæredygtigt byggeri, som skal sikre sammenhæng på tværs af relevante politikområder som klima, energi, ressourceeffektivitet, håndtering af bygge- og nedrivningsaffald, tilgængelighed, digitalisering og færdigheder.

Strategien vil have fokus på hele bygningens livscyklus og blandt andet se på muligheden for at indføre krav til genanvendt indhold i visse byggevarer, udvikle digitale logbøger for bygninger (”bygningspas”) og overveje at revidere målene for materialenyttiggørelses for bygge- og anlægsaffald.

Læs mere her:

EU Cirkulær Økonomi Handlingsplan - meddelelsen fra EU-Kommissionen på dansk

EU Cirkulær Økonomi Handlingsplan - hjemmeside på engelsk